Årsmøte Børsa IL

Postet av Børsa IL den 29. Feb 2016

Innkalling til årsmøte i Børsa IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Børsa IL.

Årsmøtet avholdes den 29.mars kl 1900 i Lyngstua.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.mars til:

leder@borsa-il.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.borsa-il.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretLevert av IdrettenOnline