KLUBBKLÆR

Postet av Børsa IL den 9. Des 2018

Da er nettbutikken åpen for bestilling, og vil være det til søndag 16.12 med forventet levering i uke 5

Slik gjør du det:

 1. Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: https://trimtex.no/no/min-trimtex/borsa-il-langrenn/
 2. Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
 3. Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller “Ny konto” om det er første gang du bestiller fra oss.
 4. Tast inn borsa i «teamkode for innmelding» og logg inn.
 5. Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom.

Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer kunne oppleve noen problemer. Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på «Min Trimtex» for å komme tilbake igjen.

Spørsmål? Send mail til leder@borsa-il.no

 

Obs: Klubbskjorte (som avbildet nedenfor) har vi på lager selv, og er derfor ikke lagt opp i nettbutikk.

Ønsker du å kjøpe, ta kontakt på: leder@borsa-il.no

Pris: kr 200,-

KLUBBKVELD FOR BØRSA IL!

Postet av Børsa IL den 3. Des 2018

Hei alle sammen!

Onsdag 5.desember kl 17.30-18.30 i Rossvollhallen i Børsa, blir det arrangert klubbkveld for Børsa IL.

Vi har flotte klubbklær fra vår leverandør Trimtex, til en betydelige rimeligere pris en andre leverandører av samme plagg. Vi synes også kvaliteten på tøyet er veldig god!

På onsdag vil det altså bli mulighet for å prøve kleskolleksjonen til Børsa IL, slik at man i ettertid kan bestille klær gjennom vår nettbutikk for klubbklær, i den rette størelsen etter prøving.

Det vil bli publisert egen lenke til nettbutikken når den åpner førstkommende onsdag 5.desember.

Vi håper at både nye og gamle medlemmer vil ta turen innom og prøve vår kolleksjon.

VELKOMMEN!

Mvh Børsa IL, 

Marianne Haukås Næss, kasserer

Ta kontakt på kasserer@borsa-il.no om du har spørsmål omkring dette.Klubbklær på lager! Tips til julegaver

Postet av Børsa IL den 30. Nov 2018

Klubbklær på lager!

Børsa IL har noe klubbklær fra vår leverandør Trimtex på lager. Dette kan være en super julegaver til din bedre halvdel, eller rett og slett bare nye treningsklær til deg selv fordi du fortjener det. 

Det er flotte treningsklær og turklær av god kvalitet til en rimeligere pris enn andre merker. Vedlagt her finner du en oversikt over hvilke klær vi har på lager pr i dag. Klubbklær til salgs 2018.pdf


Ta kontakt med Marianne Haukås Næss på telefon 988 71 797 om du har lyst å komme å ta en titt eller prøve klær. SØNDAGSÅPEN HYTTE I BØRSAMARKA!

Postet av Børsa IL den 7. Okt 2018

Da var endelig sesongen for søndagsåpen Julvollhytte i gang igjen :-)

Hver søndag fram til påske, med unntak av desember måned, vil nå Julvollhytta være åpen for turgåere og trimmere. Det er betjent hytte med enkel servering av kaffe/te/kakao/saft samt bakst og sjokoalde. 

Lyngstua vil starte med søndagsåpent fom 1.helgen i januar.

VELKOMMEN!

Mvh, Børsa ILPERSONVERNERKLÆRING FOR BØRSA IDRETTSLAG

Postet av Børsa IL den 4. Okt 2018

PERSONVERNERKLÆRING FOR BØRSA IDRETTSLAG

Siste versjon: 03.10.18 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Børsa Idrettslag, heretter «idrettslaget», samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot medlemmer, herunder mindreårige medlemmers foresatte og frivillige (herunder tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre frivillige).

Idrettslaget ved øverste leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av idrettslaget. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom idrettslaget og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk. 


 1. Vår bruk av personopplysninger

Idrettslaget samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv, men i noen tilfeller henter vi også opplysninger fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre eller myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte allerede har informasjon om innhentingen.


 1. Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt og det er bare de i idrettslaget som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke deles med noen utenfor idrettslaget. 

Opplysninger om deg vil lagres i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund og dets organisasjonsledd har tilgang. Du kan selv administrere hvilke opplysninger som er tilgjengelig i databasen ved å logge deg inn på «Min Idrett». For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF og dets organisasjonsledd. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har organene opprettet en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet i NIFs personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettslaget, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. 

Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. 

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV). 

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.


 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller frivillighet i idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, statsborgerskap, kjønn, idrettens personID, familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, om politiattest er fremvist, at medlems- og treningsavgift er betalt og tilknytning til konkurranseaktivitet. Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette. 

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.


Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.


 1. Grunnlag for behandlingen 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i idrettslaget er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten. 

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor idrettslaget. 

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler.


 1. Lagring av personopplysningene og sletting

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for (se punkt 2 ovenfor) håndteres av NIF på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no.

Idrettslaget sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettslaget. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig. 

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. 

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet. 


 1. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettslaget i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til Ketil Solberg, på mail: leder@borsa-il.no.

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på MinIdrett.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på MinIdrett.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder. 

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på leder@borsa-il.no.


 1. Endringer i vår personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.


Med vennlig hilsen

Ketil Solberg

Leder Børsa ILFriidrett - Høstsesongen er i gang!

Postet av Børsa IL den 4. Sep 2018

Velkommen til alle tidligere og nye utøvere!INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Postet av Børsa IL den 4. Jun 2018

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BØRSA IDRETTSLAG

Dato: 21.06.18

Tid: 20:00

Sted: Lyngstua

 

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen
 3. Saker til behandling
  1. Oppretting av boksing som ny underavdeling i Børsa IL

 

Enkel bevertning


Vedlegg: Innstilling sak 3.1 BESTILLING KLUBBKLÆR

Postet av Børsa IL den 8. Mai 2018

Da er nettbutikken åpen for bestilling, og vil være det til fredag 18.5 med forventet levering i uke 26

Slik gjør du det:

 1. Klikk deg inn på linken her for å komme til nettbutikken: https://trimtex.no/no/min-trimtex/borsa-il-langrenn/
 2. Før du kan starte å bestille må du registrere deg.
 3. Velg «Logg inn» om du allerede er registrert som bruker på trimtex.no eller “Ny konto” om det er første gang du bestiller fra oss.
 4. Tast inn borsa i «teamkode for innmelding» og logg inn.
 5. Du skal motta en ordrebekreftelse fra oss når din ordre har gått gjennom.

Vi anbefaler å bruke Chrome eller Firefox for at det skal fungere optimalt, f.eks vil brukere av Internet Explorer kunne oppleve noen problemer. Lurt tips! Kommer man “bort” fra klubbsidene, kan man alltid klikke på «Min Trimtex» for å komme tilbake igjen.

Spørsmål? Send mail til leder@borsa-il.no

 

Obs: Klubbskjorte (som avbildet nedenfor) har vi på lager selv, og er derfor ikke lagt opp i nettbutikk.

Ønsker du å kjøpe, ta kontakt på: leder@borsa-il.no

Pris: kr 200,-Årsmøte Børsa Idrettslag, saksliste og sakspapirer

Postet av Børsa IL den 15. Mar 2018

 

Til medlemmene i Børsa IL                                                                               15.mars, Børsa

 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøtet av 22.februar

 

Årsmøtet avholdes på Lyngstua den 22.mars 2018 og begynner kl 1930 2000

OBS: NYTT TIDSPUNKT, kl 2000!

 

Sakliste:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling
 3. Godkjenne sakliste
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle forslag og saker
  1. Gi hovedstyret fullmakt til å vurdere oppretting av avdeling for Triatlon
  2. Gi hovedstyret fullmakt til å vurdere oppretting av avdeling for Basket
  3. Gi hovedstyret fullmakt til å vurdere oppretting av avdeling for Turn
  4. Gi hovedstyret fullmakt til å vurdere oppretting av avdeling for Badminton
  5. Gi hovedstyret fullmakt til å utrede tettere samarbeid med Skaun IL på ski
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Fastsette treningsavgift
 13. Vedta idrettslagets budsjett
 14. Vedta idrettslagets reviderte organisasjonsplan
 15. Vedta vedtekter for reisestøtte til utøvere, skiavdelingen
 16. Foreta følgende valg:
  1. Nestleder
  2. Kasserer
  3. Styremedlem
  4. Leder og styremedlem valgkomité
  5. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  6. 2 revisorer

 

Sakspapirer som legges ved er:

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret 

Årsmøte Børsa IL

Postet av Børsa IL den 14. Feb 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Børsa IL.

Tid: 22.mars kl 1930

Sted: Lyngstua.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 8.mars. Sakene sendes til leder@borsa-il.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.borsa-il.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretOrientering om valgbarhet iht. NIFs lov og lovnorm for idrettslag

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem
som er valgbare til verv i idrettslaget:


§ 5      Kjønnsfordeling

(1)        Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)        Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.    

(3)        Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

 

§ 6      Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)        For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)        Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)        Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)        Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5)        Forslagsrett:

a)         Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b)         Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget

c)         Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.

d)         Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

e)         Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

 

(6)        Talerett:

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

 

 

§ 7      Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)        En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)        En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)        Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)        Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8      Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1)        Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)        Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)        En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.     

(4)        Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

Trimvinnere på Stykkeskammen 2017!

Postet av Børsa IL den 29. Jan 2018

Hei! 

Det er nå trukket ut to vinnere av trimmerne som er registrert i kassen på Stykkeskammen i 2017:

Iver Grandetrø og Trond-Espen Lorentzen. 

Premie er levert vinnerne. I 2017 var det registrert 3647 navn i kassen. 👍 😀

Stykkeskammen har blitt et veldig populært turmål etter at trimkassen ble satt opp. Det synes vi er veldig artig og positivt!!

Børsa IL retter også en stor takk til Rita Berg Hammer og John Henry Hammer, som har vært pådriverne for dette!

Fortsett med turene også i 2018 😊

Levert av IdrettenOnline