Komitélister for vinterens aktiviteter!

Postet av Ski den 4. Des 2015


Her finner du komitélister for vinterens aktiviteter.

Sjekk om du er oppført, bytt innbyrdes hvis det ikke passer.


Funksjonærer Poengrenn 2016


Funksjonærer Ramsjørennet Langrenn


Funksjonærer Ramsjørennet Skiskyting
Tilbud og vilkår 2015/2016, Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun IL

Postet av Ski den 4. Des 2015

Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun IL

Tilbud og vilkår 2015/-16


Tilbud

3-6 år

 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)

7-12 år

 • Barmarkstrening på høsten for 9 - 12 år sammen
 • Skileik på tirsdager for alle
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Dekking av brikkeleie

10-12 år

 • Skiskytterskole
 • Ski- og skiskyttertrening
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Dekking av brikkeleie

13-16 år

 • Skiskytterskole
 • Skitrening i regi Ski-team Skaun
 • Skiskyttertrening 2x pr uke i perioden august - april
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Subsidiering av treningsavgift til Ski-team Skaun
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Støtte til deltakelse i Norgescup og Norgesmesterskap i både ski og skiskyting. Beløp fastsettes av styrene i skiavdelingene årlig.

Junior (17-21 år)

 • Skitrening i regi Ski-team Skaun
 • Skiskyttertrening 2x pr uke i perioden august - april
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Subsidiering av treningsavgift til Ski-team Skaun
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Støtte til deltakelse i Norgescup og Norgesmesterskap i både ski og skiskyting. Beløp fastsettes av styrene i skiavdelingene årlig.

Senior (22 år ->)

 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)Vilkår

 • Medlemskap i Børsa IL og/eller Skaun IL. For skiskyting kreves medlemskap i Skaun IL da Børsa IL ikke har skiskyting i laget.
 • Innbetaling av aktivitetsavgift til skileik og treningsavgift til ski- og skiskyttertreninger.
 • Ved etteranmelding på skirenn dekker løper kostnader ut over ordinær startkontigent selv.
 • Når løper er påmeldt, men ikke starter dekker løper hele startkontigenten selv.


Økonomisk støtte til deltakelse i Hovedlandsrenn, Norgescup og Norgesmesterskap

 • Skiavdelingene setter hvert år av et beløp i budsjettet til denne type støtte.
 • Det settes av et samla beløp for hvert lag, der det angis et maksbeløp for hver enkelt løper, både pr renn og for sesongen samla.
 • Dersom det samla sett påsøkes mer enn det kan betales ut skal avkorting foretas ut fra antall konkurranser løperen har deltatt i.
 • Utbetaling skjer ved sesongslutt, når det er oversikt over både regnskap og løpsaktivitet. Styret i skiavdelingene kan ut fra lagets økonomi justere rammene for økonomisk støtte på dette tidspunkt.
 • Løper skal sende inn søknad om støtte inkl. dokumentasjon for kostnader i forbindelse med reise og opphold pr. løp det søkes om støtte for innen en oppgitt dato. Søknad sendes til leder i aktuell skiavdeling.
 • For sesongen 2015/-16
  • Samla budsjettpost kr 30.000,- pr lag
  • NC/NM og Hovedlandsrenn ski og skiskyting inntil kr 1.000,- pr renn for renn utenfor Trøndelag og inntil kr 10.000,- samla for sesongen pr løper.
  • Søknad om støtte inkl. dokumentasjon på kostnader sendes leder i aktuell skiavdeling innen 10. april 2016.

Treningsavgifter sesongen 2015/-16

 • Skileik kr 300,- (kr 200,- pr søsken nr 2,3 osv)
 • Skiskyting 12 år og yngre kr 750,-
 • Skiskyting 13 år og eldre kr 1.200,-
 • Skiskytterskole kr 250,-
 • Leie av våpen kr 1.000,-
 • Søskenmoderasjon: ½ pris på barn 2

Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun ILSamarbeidsavtale med Skaun IL!

Postet av Ski den 10. Nov 2015

Ved Ramsjøen har Skaun IL bygd opp et utrolig flott anlegg for ski og skiskyting, snøsikkert og med et godt løypenett.

Med tanke på hvor lite snø vi har hatt i vårt nærområde, er også Børsa IL blant de som nyter godt av det.

Skaun IL og Børsa IL har hatt et godt samarbeid i mange år, og begynte forrige sesong med å ha treninger sammen.

Vi så tidlig at å forene krefter både innenfor trening og arrangement kan gi positive resultater, for klubbene sin del ved at man får et større treningsapparat, og flere som kan være med og hjelpe til på arrangement. Det gir mulighet til større arrangement, større inntektsgrunnlag som igjen vil gå tilbake til et enda bedre anlegg.

I tillegg tror vi det er viktig for bygda vår, at man kan samarbeide godt på tvers av både idrettslag og grender!


Vi ser frem til samarbeidet!Skitreninger og skileik sesongen 2015- 2016

Postet av Ski den 15. Okt 2015
Hei alle skiløpere!

En ny skisesong står for døra og vi vil derfor informere om at vi starter opp skitrening/barmarkstrening for aldersgruppene 3. trinn til og med 6. trinn. Det vil bli ulike grupper med hver sine trenere. Fortrinnsvis 3. + 4. og 5. + 6. Det vil være rom for justeringer ift aldersinndeling på gruppene.

Barmarkstreningen vil foregå i Fosshaugen, Gråbakkan og Rønningslia boligområde.
Oppmøtested og treningstidspunkt er Lyngstua, tirsdager kl 18.00-19.00.

Alle som har, tar med hodelykt. Alle tar med skistaver og refleksvest.

Treningene vil legge vekt på grunnleggende barmarksferdigheter på ski, kondisjon, hurtighet og styrke tilpasset nivå og alder. Treningsøktene vil bestå av løping og imitasjonsøvelser med skistaver i motbakke, i tillegg vil vi ha ulike leiker og stafetter i området ved Ballbingen.

Barmarkstreningen vil vare fram til det blir gode nok snøforhold opp i Ramsjøbu.

Det vil bli opprettet en Facebook gruppe der vi legger ut info om eventuelle endringer på planen.

Til alle barn og foreldre:
Vi trenger flere trenere og hjelpende hender i alle aldersgruppene. Møt opp og bli med på morsomme skiaktiviteter med og uten snø.

NB! Skileiken for 1. og 2. klassingene starter opp 5. januar 2016 og vil foregå på Ramsjøen skiarena (Ramsjøbu).

Fra 7. trinn og oppover er det Skiteam Skaun som ivaretar tilbudet. Se egen info på deres hjemmeside eller Facebook-side.
7. klassinger som vil være med på dette tilbudet er hjertelig velkommen.

VEL MØTT ALLE SAMMEN!

Hilsen skiavdelingene i Børsa IL og Skaun ILSkytterskole i Skaun

Postet av Ski den 13. Okt 2015

Våre gode venner i Skaun IL arrangerer skytterskole i samarbeid med Skaun Skytterlag:
SkytterskolePå Ramsjøen Arena er det nå gode muligheter for skyting innen fleire grener. Skiskyttergruppa og skyttergruppa i Skaun IL og Skaun skytterlag går nå sammen om å arrangere felles skytterskole.


Sikkerhetsregler og behandling av våpen vil være hovedtema og alle som ønsker å delta aktivt i skiskyting eller skyting må gjennom et slikt kurs.


Når det gjelder skytterbaner på Ramsjøen Arena har idrettslaget en skiskytterstadion og skytterlaget egne baner for 100 m og 300 m. I samarbeid har vi nå også laget en helt ny innendørs skytterbane i kjelleren på Ramsjøbu som vil bli mye brukt spesielt i vinterhalvåret. Her er det elektroniske skiver og generelt en bane av meget høy standard.


For å ta skolen må en være født i 2006 eller tidligere.

Lagene har våpen som kan leies ut.


Kursavgift kr 250,- som dekker skudd, leie av våpen mm. Kurset går over 5 kvelder og starter opp torsdag 22. oktober. Påmelding så snart som råd og innen 15. oktober.


Vi håper på mange nye skyttere og skiskyttere i Skaun !

For meir informasjon og påmelding, ta kontakt med Vebjørn Slettvold tlf 995 86 698, Tor Laugen tlf 482 81 806, Bjørn Handegard tlf 994 02 893 eller John Fløttum, tlf 952 52 267.Mvh

Skaun IL Skaun SkytterlagLevert av IdrettenOnline