Årsmøte Børsa Idrettslag, sakliste og sakspapirer

Postet av Børsa IL den 16. Mar 2017

Til medlemmene i Børsa IL

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøtet av 22.februar

Årsmøtet avholdes på Lyngstua den 23.mars 2017 og begynner kl 1900 2000 Nytt tidspunkt

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  1. Godkjenne forslag til vedtekter
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Vedta idrettslagets organisasjonsplan
 10. Vedta idrettslagets lovnorm
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder.
  2. 1 styremedlem og 1 varamedlem.
  3. Leder og styremedlem valgkomité
  4. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  5. 2 revisorer

Sakspapirer som legges ved er:

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref innkallingen til dette årsmøtet.


Med vennlig hilsen

Styret
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline