Tilbud og vilkår 2015/2016, Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun IL

Postet av Ski den 4. Des 2015

Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun IL

Tilbud og vilkår 2015/-16


Tilbud

3-6 år

 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)

7-12 år

 • Barmarkstrening på høsten for 9 - 12 år sammen
 • Skileik på tirsdager for alle
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Dekking av brikkeleie

10-12 år

 • Skiskytterskole
 • Ski- og skiskyttertrening
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Dekking av brikkeleie

13-16 år

 • Skiskytterskole
 • Skitrening i regi Ski-team Skaun
 • Skiskyttertrening 2x pr uke i perioden august - april
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Lagleder ved skirenn utenom klubbene
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Subsidiering av treningsavgift til Ski-team Skaun
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Støtte til deltakelse i Norgescup og Norgesmesterskap i både ski og skiskyting. Beløp fastsettes av styrene i skiavdelingene årlig.

Junior (17-21 år)

 • Skitrening i regi Ski-team Skaun
 • Skiskyttertrening 2x pr uke i perioden august - april
 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)
 • Økonomisk støtte fra klubbene
  • Subsidiering av treningsavgift til Ski-team Skaun
  • Dekking av startkontigent utenom interne renn
  • Støtte til deltakelse i Norgescup og Norgesmesterskap i både ski og skiskyting. Beløp fastsettes av styrene i skiavdelingene årlig.

Senior (22 år ->)

 • Interne renn (Poengrenn, klubbmesterskap, Erlendrenn, Kvernsjørenn)Vilkår

 • Medlemskap i Børsa IL og/eller Skaun IL. For skiskyting kreves medlemskap i Skaun IL da Børsa IL ikke har skiskyting i laget.
 • Innbetaling av aktivitetsavgift til skileik og treningsavgift til ski- og skiskyttertreninger.
 • Ved etteranmelding på skirenn dekker løper kostnader ut over ordinær startkontigent selv.
 • Når løper er påmeldt, men ikke starter dekker løper hele startkontigenten selv.


Økonomisk støtte til deltakelse i Hovedlandsrenn, Norgescup og Norgesmesterskap

 • Skiavdelingene setter hvert år av et beløp i budsjettet til denne type støtte.
 • Det settes av et samla beløp for hvert lag, der det angis et maksbeløp for hver enkelt løper, både pr renn og for sesongen samla.
 • Dersom det samla sett påsøkes mer enn det kan betales ut skal avkorting foretas ut fra antall konkurranser løperen har deltatt i.
 • Utbetaling skjer ved sesongslutt, når det er oversikt over både regnskap og løpsaktivitet. Styret i skiavdelingene kan ut fra lagets økonomi justere rammene for økonomisk støtte på dette tidspunkt.
 • Løper skal sende inn søknad om støtte inkl. dokumentasjon for kostnader i forbindelse med reise og opphold pr. løp det søkes om støtte for innen en oppgitt dato. Søknad sendes til leder i aktuell skiavdeling.
 • For sesongen 2015/-16
  • Samla budsjettpost kr 30.000,- pr lag
  • NC/NM og Hovedlandsrenn ski og skiskyting inntil kr 1.000,- pr renn for renn utenfor Trøndelag og inntil kr 10.000,- samla for sesongen pr løper.
  • Søknad om støtte inkl. dokumentasjon på kostnader sendes leder i aktuell skiavdeling innen 10. april 2016.

Treningsavgifter sesongen 2015/-16

 • Skileik kr 300,- (kr 200,- pr søsken nr 2,3 osv)
 • Skiskyting 12 år og yngre kr 750,-
 • Skiskyting 13 år og eldre kr 1.200,-
 • Skiskytterskole kr 250,-
 • Leie av våpen kr 1.000,-
 • Søskenmoderasjon: ½ pris på barn 2

Skiavdelingene i Børsa IL og Skaun IL
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline