Krav om politiattest i Børsa IL

Styret i Norges Idrettsforbund og paraolympiske komitè (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Dette gjøres i samråd med Ketil Solberg (ansvarlig for politiattest i Børsa IL).

e-post: politiattest@borsa-il.no

tlf: 481 80 989


Ansvarlig for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som blir gitt.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Børsa IL har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Søknadsprosedyre:

 • Søker sender en mail med navn, fødselsdato og rolle i klubben (eks Trener, Ski) til: politiattest@borsa-il.no
 • Børsa IL fyller ut et skjema, Bekreftelse på formål med politiattest, som sendes tilbake til søker.
 • Denne attesten må du lagres lokalt på din pc/tlf/nettbrett, da den skal lastes opp som vedlegg i neste steg.
 • Er søker over 18 år kan du vedlegge bekreftelsen fra idrettslaget i en elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/
 • Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
  Søknad om politiattest - bokmål
  Søknad om politiattest - nynorsk

  Skjemaet (gjelder bare hvis søker er under 18 år) sendes til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø


Fremvisning av politiattest

 • Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv.
 • Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for Ketil Solberg, ta kontakt for å avtale dette.
 • Attest beholdes av søker.
 • Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, kan ikke søker få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Informasjon om søkeprosedyren samt søknadsskjema finner du ved å trykke på linken under:

Les mer om ordningen her

Med vennlig hilsen

Styret i Børsa IL

Levert av IdrettenOnline